info@eestivesi.ee | Tasuta konsultatsioon 5624 9885 - vene keeles | 528 1512 - eesti keeles

    Alumiiniumi sisaldus pinnavees tekib tehnoloogilistel põhjustel (veetöötlus, keskonnasaaste) ning võib osutuda palju suuremaks kui põhjavees. Kui joogivees on üle 0,5 mg/l alumiiniumit, siis tõuseb piirkonnas oluliselt Alzheimeri haigusjuhtude arv. Kõrge alumiiniumi kontsentratsiooniga vesi tekitab samuti kesknärvisüsteemi vaevusi ja nõrgestab laste immuunsüsteemi.