info@eestivesi.ee | Tasuta konsultatsioon | 528 1512 - eesti keeles

  Keeta! See on nii harjumuslik, et sellist küsimust  tavainimesel ei tekigi. Ka tervishoiuorganid soovitavad vajadusel (nt Paides, Aravetel vm kraanivee reostumise juhtumid) võtta kasutusele kõige kättesaadavam vee ohutuks tegemise abinõu-keetmine.

  Inimesed kasutavad paljudes kodudes vee keetmist järelpuhastuse abinõuna. Keetmine kahtlemata selitab ja desinfitseerib vee, soodustab setete hõljumite koaguleerimist, muudab vee pehmemaks, haihtuvad kergesti auruvad orgaanilised ained ning isegi osa vabast kloorist. Hukkuvad viirused ning haigust tekitavad parasiidid. Tuleb meeles pidada, et mõningate bakterieoste hävitamiseks on vaja vett keeta vähemalt 5 minutit.

  Kuid vee keetmisel üle 1-3 minuti haihtub samal ajal koos kloori ja teiste keemiliste ühendite auruga ka osa hapnikust , keetmine tõstab vees esinevate kahjulike ainete (raskemetallide, pestitsiidide, orgaaniliste ainete) konsentratsiooni. Kareda vee puhul suurem osa sooladest settib. Kuid keetmisega ei ole võimalik eemaldada kõiki rauasoolasid, kaadmiumi, elavhõbedat, nitraate.

  Kõige suuremat ohtu valmistab inimese tervisele see, et pikemaajalisel keetmisel tekitab osa kloorist (jääkkloor) koosmõjus organiliste ainetega kantserogeene. Sellise keedetud veega valmistatud iga tassitäis teed sisaldab elusraku jaoks lausa mürki, mis kokkuvõttes viib organismi aeglasele laostumisele. Teisisõnu, pikkaaega keedetud vesi ainult süvendab ohte. Seepärast soovitavad teadjad kasutada kohvi või tee valmistamiseks vett, mis on alles keema hakkamas. Vastasel juhul on meil tegemist energeetiliselt surnud keeduveega. Keedetud vesi on maitsetu, energeetiliselt surnud, mõjub organismile võõrkehana ning on ka seetõttu tervisele kahjulik.

  Ja lõpuks, keetmisel kaotab vesi osa talle omasest vedelkristalsest struktuurist, samuti kaob informatsioon, mälu. Kuna oragnism vajab struktureeritud vett, on ta sunnitud kasutama lisaenergiat selle vee struktureerimiseks. Keedetud vee regulaarsel tarbimisel avaldavad need energiakaod olulist mõju inimese tervisele, kokkuvõttes eluea pikkusele. Eespooltoodu tähendab, et keeta klooritud vett on vahest isegi ohtlikum, kui juua toorest.

  Tiibeti meditsiin hoiatab, et ühe ööpäeva sesnud joogi tarbimine on kahjulik: vesi muutub valdavalt õhust vette sattuvate mkrorgansmde tõttu bakteriologilselt ohtlikuks.

   

  (Kasutatud kirjandus „Imeline vesi-elu häll“  autor: hüdrogeoloog Erna Sepp, geoloogia-mineraloogiakanditaat.)