info@eestivesi.ee | Tasuta konsultatsioon | 528 1512 - eesti keeles

  Veepuhastusprotsess Ülemiste veepuhastusjaamas:

  1. Pinnavesi kogutakse ca 2000 km2 suuruselt alalt Ülemiste Järve ja juhitakse sealt edasi Ülemiste veepuhastusjaama

  2. Toorvesi läbib mikrofiltrid, mis eraldavad veest vetikad ja hõljumi,

  3. Vesi suunatakse basseinidesse, kus vette juhitava osooni õhusegu abil hävitatakse mikroorganismid ja oksüdeeritakse orgaanilised ained.

  4. Vee selgitamiseks lisatakse veepuhastuskemikaali – koagulanti. Seejärel läbib vesi settimisprotsessi, mille käigus eraldub veest gravitatsioonisettimise abil hõljum, kemikaalikogumid ja sade.

  5. Vesi läbib aktiivsöe-ja liivafiltrid, et eemaldada viimased osakesed ja parandada joogivee maitset.

  6. Veele lisatakse desinfitseerimiseks kloori ning suunatakse joogivee reservuaaridesse, kust see pumbatakse vastavalt tarbimisele linna veevõrku.

   

  informatsioon pärineb www.tallinnavesi.ee