info@eestivesi.ee | Tasuta konsultatsioon | 528 1512 - eesti keeles

  Toote tutvustus

  Kemira PAX-18, vedel polüalumiiniumkloriid, on efektiivne sadestuskemikaal, mis põhineb kõrge laenguga alumiiniumil. Kemira PAX-18 võib kasutada nii joogivee kui kareovee puhastamiseks.

  Toote spetsifikatsioon

  Olek vedelik
  Alumiinium (Al3+) 9.0+0.3 %
  Raud (Fe3+) <0.01 %
  Raud (Fe2+) <0.4 %
  Aktiivaine sisaldus (Me3+) 3.3 mol/kg
  pH <1.0
  Tihedus 1370+5 kg/m3
  Viskoossus (23oC) 34 mPas
  Lahustumatu osis <0.2 %
  Külmumistemperatuur -15 oC
  Lõhn tähtsusetu
  Värvus kollakas

  Sobivad materjalid

  Toodet Kemira PAX-18 ladustatakse plastikust (PE, PP, PVC), polüesterklaaslaminaadist või kummeeritud terasest mahutites. Sobilik materjal on ka titaan. Seda tuleb arvesse võtta ka kõikide abivahendite (pumbad, voolikud, ventiilid jne.) soetamisel. Happekindlat terast ei tohi Kemira PAX-18 puhul kasutada.

  Kemira PAX-18

  Doseerimine

  Kemira PAX-18 doseeritakse membraan-pumpade abil otse säilitusmahutist.

  Arvutused doseerimiseks

  100 ml/m PAX-18 vastab

  • 137 g/m3 PAX-18
  • 12.33 g/m3 Al

  100 g/m3 PAX-18 vastab

  • 72,99 ml/m3 PAX-18
  • 9.0 g/m3 Al

  Ohutu kasutamine

  Kemira PAX-18 ärritab silmi ja nahka. Kasutada PAX-18 käitlemisel kaitseprille või -maski, kummikindaid ja muid
  isikukaitse-vahendeid. Lekke korral uhtuda rohke veega ja neutraliseerida lubjaga.

  Enne käitlemist tutvu ka ohutuskaardiga

  ärritav