info@eestivesi.ee | Tasuta konsultatsioon | 528 1512 - eesti keeles

    Tavaliselt kõrvaldadatkse elavhõbe veest riigi veepuhastusseadmete abil, kuid inimesed, kes võtavad vett näiteks erakaevust, on ohustatud palju rohkem, eriti arenenud põllumajandusega piirkondades.