info@eestivesi.ee | Tasuta konsultatsioon | 528 1512 - eesti keeles

  Kas veepehmendit on kerge hooldada?

  Ventiili korpus on varustatud  metallvahetükkidega. Tänu sellele on kaasi võimalik kokku ja lahti monteerida keermeniiti kahjustamata.

  Kasutades ühesugused lukustusklambreid võib komponente kergelt kokku monteerida ja ümber monteerida.

  Kas on olemas risk, et soolaanum jookseb üle?

  Selle riski vähendamiseks on kolm ettevaatusabinõu.

  1. Mahuline väljalülitus: tööperioodil puudub soolveetoruliinis surve.

  2. Soolveeventiil on varustatud kahekordse tihendiga, mis sulgeb veevarustuse, kui veetase soolveepaagis tõuseb liiga kõrgele.

  3. Ohutusplokk sulgeb veevarustuse soolaanumasse, kui soolveetoruliinis moodustub mingi väike surve.

  Kas vaigupaak pole liiga väike perfektse funktsioneerimise tagamiseks?

  Vaatamata suhteliselt väikesele vaigumahule on kogu tsükli käigus garanteeritud hea toimimine ja pehme vee varustus.

  1. Vaigupaagil on vahetusvõimsus 400 põhjakihi mahtu / tunnis.

  2. Meie poolt kasutatava vaigu suurus on 300µm (monosfääriline). Seda tüüpi vaigul on kõrge vahetusmahtuvus.

  3. Kogu vaik läheb kasutusse, kasutamata vaigu jäätmeid ei teki. (vt pilt)

  4. Kompaktpõhjakiht.

  Kas enne pehmendi töösse rakendamist tuleb sooritada mitmeid seadistusi?

  Ei, tuleb sooritada vaid kaks seadistus

     1. Sissetuleva vee karedus

     2. Segu koostamine (jääkkaredus)

  Mõlemaid seadistusi võib sooritada sama hex-võtmega.

  Milline on töösurve, et tagada head funktsioneerimist?

  Minimaalne surve: 1 baari, maksimaalne: 8 baari.

  Kas mõõdetakse ka väikeseid veevoogusid?

  On olemas sisseehitatud veemõõtur, mis on väga täpne. See registreerib voo alates 5 l/t.

  Kas seade on kaitstud vees leiduvate väikeste mustuseosakeste vastu?

  On olemas 3 sisseehitatud filtrit. Üks filter 300µm sisselaskel ja kaks filtrit 80µm vaigupaagis. Igal regeneratsioonil puhastuvad filtrid 80µm automaatselt.