Filtriteenus

Privaatustingimused

1. Üldsätted

1.1. Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja Eesti Vesi OÜ (edaspidi andmetöötleja).
1.2. Eesti Vesi OÜ on isikuandmete vastutav andmetöötleja, Eesti Vesi OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio Finance OÜ-le.
1.3. Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.
1.4. Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes ostab andmetöötleja kodulehelt kaupu või teenuseid.
1.5. Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.
1.6. Käesolev isikuandmete töötlemise poliitika on koostatud vastavalt Eesti Vabariigi «Isikuandmete kaitse seaduse» nõuetele ning määrab isikuandmete töötlemise korda ja meetmed isikuandmete turvalisuse tagamiseks, ette võetud veebisaidi www.aquaest.ee administratsiooniga.
1.7. Veebisaidi administratsioon tagab töödeldud isikuandmete kaitse volitamata juurdepääsu ja avalikustamise eest, väärkasutamise või kaotuse eest vastavalt isikuandmete kaitse seaduse nõuetele.
1.8. Veebisaidi administratsioonil on õigus kanda muudatused käesoleva poliitikale. Muudatuste tegemisel, poliitika pealkirjas märgitakse viimase läbivaatamise kuupäev. Poliitika uus versioon jõustub hetkest, kui see paigutatakse veebisaidile.
1.9. Veebisaidi kasutamine kasutaja poolt tähendab selle privaatsuseeskirjade ja kasutaja isikuandmete töötlemise tingimuste aktsepteerimist.
1.10. Privaatsuspoliitika tingimustega mittenõustumise korral peab kasutaja veebisaidi kasutamise lõpetama.
1.11. Käesolev privaatsuspoliitika kehtib ainult veebisaidile www.eestivesi.ee. Veebipood (veebsait) ei kontrolli ega vastuta kolmandate osapoolte saitide eest, millele kasutaja saab klõpsata veebipoe saidil olevatel linkidel.
1.12. Veebsaidi administratsioon ei kontrolli kasutaja poolt edastatud isikuandmete õigsust.

2. Terminite määratlus

2.1. Käesolevas privaatsuspoliitikas kasutatakse järgmised mõisteid:
2.1.1. Veebipoe administratsioon — on veebisaidi haldamiseks volitatud töötajad kes tegutsevad Eesti Vesi OÜ nimelt, korrastavad ja (või) töötlevad isikuandmeid, ning määravad ka isikuandmete töötlemise eesmärgid, kuuluvate töötlemiseks isikuandmete koosseis, tegevused (operatsioonid), toimetatud isikuandmetega.
2.1.2. Isikuandmed — iga teave, mis on otseselt või kaudselt seotud tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga (isikuandmete subjekt).
2.1.3. Isikuandmete töötlemine — iga tegevus (operatsioon) või tegevuste kogum, mis teostatakse isikuandmetega automatiseerimisvahendite abil või selliseid vahendeid kasutamata, sealhulgas isikuandmete kogumine, salvestamine, süstematiseerimine, kogumine, säilitamine, selgitamine (uuendamine, muutmine), kaevandamine, kasutamine, ülekandmine (levitamine, esitamine, juurdepääs), isikupärastamine, blokeerimine, kustutamine, hävitamine. 2.1.4. “Veebisaidi kasutaja (edaspidi – Kasutaja)” — isik, kellel on interneti kaudu juurdepääs veebisaidile ja kes kasutab veebipoodi.
2.1.5. IP-aadress ehk «Internet Protocol address» — unikaalne võrgu aadress asuva sõlme arvutivõrgus, ehitatud IP protokooli alusel, mille abil võrku ühendatud seadmed üksteist leiavad.

“>3. Privaatsuspoliitika

3.1. Käesoleva privaatsuspoliitikaga kehtestatakse veebisaidi administratsiooni kohustused avalikustamata jätmise ja isikuandmete konfidentsiaalsuse kaitse tagamise eest mille kasutaja annab veebisaidi administratsiooni nõudmisel registreerumisel veebisaidil või toote ostutellimuse esitamisel.
3.2. Käesoleva privaatsuspoliitika töötlemiseks lubatud isikuandmed, esitatakse kasutajana täites registreerimisvormi veebisaidil eestivesi.ee
3.3 Veebisait kogub statistikat oma külastajate IP-aadresside kohta.
3.4. Muu isiklik teave, mida pole eespool nimetatud (ostude ajalugu, kasutatud brauserid ja operatsioonisüsteemid jne.) on turvaliselt ladustatud ja ei levita, erandiks välja arvatud sätestatud juhtudel puktides 6.2. ja 6.3. käesolevas privaatsuspoliitikas.

4. Kasutajate isikuandmete kohumise eesmärgid

4.1. Veebipoe administratsioon saab kasutada kasutaja isikuandmeid selleks, et:
4.1.1. Tuvastada veebisaidil registreeritud kasutajat, tellimuse esitamiseks ja (või) kauba müügilepingu sõlmimiseks veebipoega «EESTIVESI» kaugviisil.
4.1.2. Luua kasutajaga tagasisidet sealhulgas teadete saatmine, päringute veebisaidi kasutamise kohta, teenuste pakkumiseks, päringute ja taotluste töötlemiseks kasutaja poolt. 4.1.3. Turvalisuse tagamiseks määrata kasutaja asukoha, pettuste ennetamiseks.
4.1.4. Kinnitada kasutaja edastatud isikuandmete täpsust ja täielikkust.
4.1.5. Luua konto ostude sooritamiseks, kui kasutaja on nõustunud konto loomisega.
4.1.6. Teavitada veebipoe kasutajat tellimuse olekust.
4.1.7. Maksete töötlemiseks ja vastuvõtmiseks, maksude või maksusoodustuste kinnitamiseks, makse vaidlustamiseks.
4.1.8. Pakkuda kasutajale tõhusat kliendi- ja tehnilist tuge veebipoe kasutamisega seotud probleemide korral.
4.1.9. Anda kasutajale, tema nõusolekust, tooteuuendused, eripakkumised, hinnateave, infolehed ja muu teave veebipoe nimel või veebipoe partnerite nimel.
4.1.10. Teostada reklaamitegevused kasutaja nõusolekul.
4.1.11. Pakkuda kasutajale juurdepääsu veebipoe partnerite saitidele või teenustele toodete, uuenduste ja teenuste saamiseks.